top of page

תקנון ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר של סטודיו יעל ישראל, חברת יעל ורועי ישראל בע"מ בע”מ, ח.פ. 516420235 ("החברה"),  המופעל בכתובת: www.yaelisrael.co.il (״האתר״)  

ניתן לרכוש באתר מנויים במגוון מסלולים (“סוגי מנויים” ו/או “שבוע התנסות” ו/או שיעורים בודדים), ולהירשם לסדנאות (“הסדנאות” מסלולי המנויים והסדנאות יקראו ביחד להלן ״השירותים״). 

האתר מספק מידע אודות המנויים והסדנאות המוצעים לרכישה באתר.

השימוש באתר:

תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו”ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר ו/או באתרים קשורים באמצעות אפליקציה או כל אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 באתר מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
השימוש בשרותי החברה הנו מגיל 16 ומעלה.

ככלל, הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר שומר על זכותו למנוע מגולש אשר לא נרשם לאתר גישה לשירותים מסוימים באתר, מכל סיבה או נימוק שהוא, בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו.

במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

הצהרת משתמש:

בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:

שהשירותים, הסדנאות והתכנים המופיעים באתר ניתנים ומסופקים לשם הלימוד האישי והאימון בלבד;

שכל פעולה שתעשה בעקבות שימוש בשירותים ו/או בסדנאות ו/או בתכנים באתר תעשה בזהירות לאחר מעקב קפדני אחר הוראות המאמנים, וכי האחריות הבלעדית לכל נזק, מכל סוג שהוא, תהיה על עושה השימוש בשירותים;

התכנים, השירותים והסדנאות אשר מועברים ללקוח הינם קנינה הבלעדי של החברה ואסור להפיץ אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שאינו למטרת לימוד אישי;

שאין לראות במידע בתוכנים, בסדנאות ו/או בשירותים משום הבטחה לתוצאה כלשהי;

שהשירותים ו/או הסדנאות ו/או התכנים המוצגים באתר אינם מובאים כתחליף לייעוץ פרטני ו/או טיפול רפואי, ואין לראות בהם טיפול ו/או ייעוץ של אנשי מקצוע, כגון רופאים, פיזיותרפיסטים וכדומה;

שבעת רכישת מנוי ו/או סדנה באתר הם מצהירים כי הם במצב פיזי טוב וכי אינם סובלים מבעיות רפואיות העלולות לסכן אותם כתוצאה מאימון כושר ו/או אימון תנועתי אחר וכי הם מסוגלים לעסוק באימון פאסיבי או אקטיבי וכי האימון כאמור לא יפגע בבריאותם, ביטחונם, נוחיותם או מצבם הפיזי. יובהר כי ההשתתפות באימונים ובסדנאות והשימוש בשירותים מותנה בחתימה על הצהרת בריאות אשר תועבר אל הלקוח על ידי החברה. הלקוח מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בריאותי שלא דווח בהצהרת הבריאות.

מסלולי המנויים והסדנאות המוצעים לרכישה באתר:

ניתן לרכוש באתר מנוי לשימוש בשירותים וכן להירשם לסדנאות המוצעים לרכישה על ידי האתר.

ההשתתפות באימונים מותנית בהרשמה מראש באפליקצית "סטודיו יעל ישראל". מינימום משתתפים באימון – 3 מתאמנים.

המתאמנים רשאים להיכנס לסניף בו רכשו מנוי ולהשתתף בשיעורים בכל סוגי האימונים באותו הסניף, וזאת בכפוף לנהלי החברה כפי שמצוינים להלן, ובתקנון זה.

בעת ההרשמה, יתבקש המשתמש להזין את פרטיו, כגון שם מלא, מספר טלפון, כתובת דוא”ל ועוד נתונים (נתון לשיקול דעת האתר). מובהר כי אין חובה על פי חוק למסור את המידע, אולם אי הזנת הפרטים והנתונים המבוקשים או מסירת פרטים שגויים עלולים למנוע מתן זכות שימוש בשירותי האתר ו\או אפליקציית ARBOX.

על המשתמש חלה החובה למסור פרטים נכונים, עדכניים, מדויקים ומלאים בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר. ניסיון להתחזות למשתמש או לאדם אחר או להשתמש בשם המשתמש ו/או הסיסמה של משתמש אחר הינו הפרה של תקנון זה. ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר או בפנייה לאתר.

השירותים יסופקו ללקוח במועד ובמיקום שיצוינו באישור שיקבל הלקוח לכתובת דואר האלקטרוני שלו לאחר ביצוע ההרשמה והרכישה, ובכפוף לאישור האתר.

מתן השירותים והסדנאות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או צדדים שלישיים ו/או מאירועים שאינם בשליטתו, ובכלל זה בעיות תקשורת, בעיות טכניות, בעיות ברשת האינטרנט, בעיות בדוא”ל, שביתה או השבתה, מעשה או מחדל של צד שלישי או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות, צווים או הוראות ממשלתיות אחרות, מגבלות ביטחוניות, מגיפה, סגר, תנאי מזג אוויר או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו.

סדנה שבוטלה ו/או נדחתה בשל כוח עליון ו\או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה, תועבר למועד חלופי.

ביצוע רכישה באתר:

ניתן לרכוש את המוצרים והשירותים באתר באופן נוח ומאובטח.

מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מגוון המוצרים ו/או השירותים ו/או הסדנאות ו/או מסלולי המנוי או להפסיקם או לשנות את מחיר המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת. 

בעת הזמנה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. החברה רשאית לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הזמנה, לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת.

אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, החברה תהא רשאית להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות ולדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתה של החברה. במידה והחברה תאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

רכישה באתר כפופה לתנאים ולהגבלות נוספות של חברות האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר המופיע באתר.

הקפאת מנוי יבוצע בכפוף להוראות הבאות:

מנוי חודשי מתחדש - ניתן להקפיא למשך חודש קלנדרי אחד (רצוף) בלבד ללא עלות (מינימום 30 ימי הקפאה). ההקפאה תתבצע לפחות יום אחד לפני מועד החיוב (בהודעה עד ה-26 לחודש) ובכתב לכתובת המייל: wecare@yaelisrael.co.il. לאחר מועד החיוב לא תתאפשר הקפאה אלא במקרים חריגים.
בתום תקופת ההקפאה, לרבות הארכות ככל שיהיו, יפוג תוקפו של המנוי. למען הסר ספק-לא יינתן החזר כספי בגין האימונים שלא נוצלו.

הקפאות מנוי חריגות תתאפשרנה בנסיבות של מצב בריאותי (מותנה באישור רפואי), תקופת מילואים (בהצגת אישור מתאים) או מקרים מיוחדים על פי שיקול דעת החברה בלבד.

ניתן לבטל שבוע התנסות ו/או שיעור ניסיון בתוך 14 ימים מיום הרכישה, ובתנאי שיש שני ימי עסקים בטרם מועד השיעור. במקרה זה, החברה תגבה דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).

ביטול רכישה של סדנאות וקבלת החזר כספי יתאפשרו בתוך 14 ימים מיום הרכישה, ובתנאי שישנם שני ימי עסקים בטרם מועד הסדנה. במקרה זה, החברה תגבה דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם).

החזר כספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.

החזר, שינוי או ביטול של הזמנה יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהחברה.

האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.

נהלי החברה והשימוש בשירותים:

שעות הפעילות בסניפי הקחברה יקבעו בכפוף לשיקול דעת החברה. ייתכנו זמנים שבהם יהיו סגורים לצרכי אירועים פרטיים או לצרכים אחרים ולא תותר כניסת מתאמנים.

ניתן להיכנס לאימון באיחור של 5 דקות בלבד מתחילתו. בחלוף 5 דקות לא תתאפשר כניסה לחלל הסטודיו.

אין להכניס לסניפים אלכוהול ו/או סמים ו/או כלי נשק.

אין להכניס לסניפים בעלי חיים, למעט כלבי נחייה.

אין להכניס לסניפים קורקינטים או אופניים רגילים וחשמליים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבקש ממתאמן לעזוב את תחומי הסטודיו ו/או לבטל את מנויו אם היא סבורה שהתנהגותו אינה עומדת בדרישות התקנון ו/או בסטנדרטים הנהוגים.

מתאמן שנכנס מרשימת המתנה הינו רשום לשיעור ולא יבוצע ביטול רישומו במידה ואין באפשרותו להשתתף באימון מטעמיו.

במקרים מסוימים, תיתכן החלפת מאמנות\ים, ובכפוף לשיקול דעת החברה בלבד. שינויים ניתן לראות באפליקציה. 

מתאמן רשאי לבטל באפליקציה את רישומו לאימון עד 8 שעות לפני תחילתו ללא עלות. ביטול אימון בפחות מ- 8 שעות לפני תחילתו (“ביטול מאוחר”) או אי הגעה לאימון ייחשבוכהגעה לאימון.

שינוי מועד של אימון ייעשה באפליקציה בכפוף לאישור החברה וזמינות המועדים.

קניין רוחני:

אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, שמע, וידאו, טקסט, מאגרי מידע, תוכנות, קוד (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים.
יובהר כי תוכן הקורסים הדיגיטליים והתכנים המוצגים באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה והאתר ואסור להפיץ אותו ו/או לעשות בו כל שימוש שאינו למטרת לימוד אישי.

הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני:

אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה. 

הצהרות משתמש:

בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים ו/או רכישה באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

החברה רשאית למנוע מכל גולש ו\או משתמש שימוש באתר ו\או בשירותיה לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית לחסום את גישתך אליה בכל הפלטפורמות שעומדות לרשותהאם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

פעילות אסורה באתר:

אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

לעשות שימוש לא מורשה באתר, לרבות איסוף כתובות דוא”ל וכיו״ב באמצעים אלקטרוניים או אחרים לצורך שליחת דוא”ל באמצעים אוטומטיים;

לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחת האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

לעשות שימוש אוטומטי במערכת, כגון שימוש בסקריפטים לשליחת הערות או הודעות, או שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלי איסוף וחילוץ נתונים דומים;

לנסות להתחזות לאדם אחר ו/או להעביר את פרטי הגישה לאתר לאדם אחר;

להשתמש  במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק HTML ,Java Script PHP ,CSS , JSON או קוד אחר;

להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

מבלי לגרוע מכל זכות נוספת, כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

תוכן צדדים שלישיים:

האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים (“אתרי צד שלישי”) וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי (“תוכן של צד שלישי”). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו, והאחריות על כניסה לקישור זה היא על הגולש בלבד, ועליו לבדוק אותו טרם הכניסה אליו.

האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי. 

 

ניהול האתר:

אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של החברה, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן. 

אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר. 

האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40) התשס”ח – 2008 (“חוק התקשורת”).

מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על “להסרה מרשימת התפוצה” או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא”ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

החברה רשאית לבטל את רישומו של גולש לרשימת הדיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר למנוע גלישת גולש ו/או לבטל רישום לרשימת הדיוור, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם בעת השארת הפרטים ו/או הרכישה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם הופרו תנאי התקנון;

אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות למוצר ו/או לשירות המוצע בו. 

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד’ המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

מדיניות אספקת מוצרים: 

האתר ידאג לאספקת הזמנה של מוצרים שבוצעה באתר לכל מקום עליו יסכימו הצדדים בעת ביצוע ההזמנה באתר.

הזמנות יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים: 

עד 7 ימי עסקים באמצעות שליח עד הבית;

איסוף עצמי בתיאום מראש מסניפי החברה בראשון לציון (שד' בגין 4) או נס ציונה (סנונית 18).

״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.

האתר רשאי לקבוע סכום מינימום להזמנה באתר.

במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, האתר יעדכן את המזמין. במידה והמזמין לא יהיה זמין, האתר ישלח את ההזמנה ללא המוצר החסר.

במידה והלקוח לא יהיה נוכח בביתו בעת הגעת השליח, בשעה שתואמה אתו מראש, ההזמנה תוחזר ותשלח פעם נוספת לאחר תשלום דמי משלוח נוספים על ידי הלקוח.

במקרה שהלקוח יציין בהזמנה או לאחר מכן כי הוא מסכים שההזמנה תושאר ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה, האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח.

ספקת הזמנות תתאפשר בכפוף לתנאים הבאים:

ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;

האתר (לרבות חברת השליחויות שלו) מבצע חלוקה באותו אזור;

אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.

האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:

כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;

מסיבות הקשורות לחברת השליחויות של האתר ו/או לדואר ישראל;

סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.

מדיניות החזר, שינוי וביטול הזמנות:

בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. 

החזר, שינוי או ביטול הזמנה של מוצרים יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוח את ההזמנה.

במידה וההחזר, השינוי או הביטול יתבקשו לאחר 14 יום מקבלת ההזמנה, בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יתאפשרו בכפוף לשקול דעתו הבלעדי של האתר. 

במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוח התחרט (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר:

על הלקוח להשיב את המוצר לאתר כאשר הוא במצבו כפי שקבל אותו, וארוז באריזתו המקורית;

לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא ולא נגרם למוצר כל נזק או פגם;

המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;

העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוח;

יגבו דמי ביטול בגובה 5% מסכום המוצר או בסך 100 ש״ח (לפי הנמוך מבניהם). 

במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, האחריות לאיסוף או החלפת המוצר הפגום מהמקום בו נמסר, תחול על האתר.

מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוח ייבדק על ידי האתר. במידה ולאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין ו/או שהפגם נעשה לאחר קבלת הלקוח את המוצר כתוצאה של שימוש שאינו סביר, הלקוח לא יקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת. 


סיום:

תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר ו\או בכל פלטפורמה אחרת המשמשת את החברה. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.

האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

האתר שומר על זכותו לשנות, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את התנאים וההתניות בתקנון זה החלים על השימוש באתר ושינויים אלו ייכנסו לתוקפם מיד עם הכנסתם לתקנון.

סמכות שיפוט:

על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

לבתי המשפט במחוז מרכז תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר. 

דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

אחריות האתר:

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו והשימוש באתר יהיה על אחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים מסוימים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוח. טעותסופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא יחייב את האתר.

יש לקרוא את המופיע על גבי אריזת המוצר לפני השימוש בו ולקרוא בעיון את הוראות המוצר (כגון טיפול במוצר, תחזוקת המוצר, הוראות בטיחות ואזהרות, גיל מינימלי לשימוש, הוראות שימוש וכד’) והאחריות הינה על הלקוח. האתר לא יהיה אחראי בגין נזק כתוצאה משימוש לא סביר במוצרים.

מוצרים מסוימים המופיעים באתר מיוצרים ו/או מיובאים ו/או משווקים ו/או מסופקים על ידי צדדים שלישיים. לקוחות האתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך ושהם יישאו באחריות לפנות ולדרוש מהיצרן ו/או היבואן ו/או המשווק ו/או הספק פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, לרבות נזק גוף, אשר ייגרם להם שהוא מעבר לעלות המוצר. 

האחריות למוצר פגום או מקולקל מוגבלת להחלפת המוצר או שווי המוצר. החבות הכוללת של האתר ביחס לכל מוצר לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של אותו המוצר. האתר לא יהיה אחראי על פגמים שנוצרו כתוצאה מבלאי טבעי, תאונה, השחתה מכוונת של המוצר, תיקון או שינוי במוצר שבוצעו על ידי צד שלישי.

השימוש במוצרים ו/או בשירותים הנמכרים באתר נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים,באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש במוצרים ו/או בשירותים ו/או בתכנים המוצגים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות הלקוח. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור נזק וחבלה לגופו ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש במוצרים ו/או בתכנים ו/או בשירותים ו/או בסדנאות.

כל פעולה שתעשה בעקבות שימוש בשירותים ו/או בסדנאות ו/או בתכנים באתר תעשה בזהירות לאחר צפייה ו/או קריאה מלאה וכי האחריות הבלעדית לכל נזק (אם וחלילה יקרה), מכל סוג שהוא, תהיה על עושה השימוש בשירותים ו/או בתכנים.
אין להכניס תיקים וציוד אישי לחלל הסטודיו. אין להשאיר ציוד בסטודיו לאחר שעת הסגירה.
החברה עושה את מירב המאמצים כדי למנוע פגיעה בציודם האישי של הלקוחות, אך עם זאת, אין החברה אחראית לאובדן או גניבה של ציוד אישי בשטחה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין אובדן ציוד אישי. יש להימנע מהשארת חפצים יקרי ערך ללא השגחה בזמן האימון, כולל בלוקרים.

השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או רכישה באתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

 
 
שיפוי:

על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון.

שונות:

תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

צרו קשר:

האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

כתובת:

שד' בגין 4, ראשון לציון

טלפון:

03-3734747;

דוא”ל:

office@yaelisrael.co.il

bottom of page